Què es la telemedicina?

El terme «Telemedicina» fa referència a les solucions tecnològiques que aprofiten els sistemes electrònics i digitals per enviar informació entre metges i pacients, o entre professionals, reduint així al mínim la necessitat dels pacients de desplaçar-se.

Aquesta potent eina ens permet oferir assistència mèdica i social als ciutadans per tal de millorar la qualitat oferta i la satisfacció del client.

Area Terapeutica

Per què hauria d’escollir aquest servei?

El servei de telemedicina que oferim té com a objectiu donar suport al procés d’atenció al pacient gràcies a la millora de les seves fases:


Seguiment: una millora de la monitorització domiciliària dels pacients per part l’equip d’atenció en els horaris programats durant el programa de tractament, com ara a l’inici d’una nova teràpia. 

Adherència al tractament: comprovar que el tractament es segueix correctament, permetent així una intervenció ràpida i una millora considerable dels objectius terapèutics. 

Formació: oferir solucions que es puguin adaptar completament a cada necessitat, en funció de l’estat del pacient i dels objectius terapèutics, donant suport a l’equip assistencial durant el procés de formació del pacient, i dur a terme les verificacions posteriors per garantir que la formació impartida sigui eficaç.