En què consisteix la teràpia d’oxigen?

La teràpia d’oxigen consisteix en administrar oxigen a una concentració superior a la que es troba a l’aire per tractar o prevenir els símptomes i l’aparició de hipòxia arterial. Aquesta forma de tractament es pot aplicar en situacions d’aparició sobtada, per la quantitat de temps necessari per superar l’esdeveniment sobtat, o a llarg termini, quan el pacient pateix una forma greu i estabilitzada d’hipòxia crònica. 

En concret, s’administra oxigenoteràpia a llarg termini a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), ja que s’ha demostrat que aquesta teràpia augmenta significativament les taxes de supervivència, la qualitat de vida i el rendiment neuro-psíquic, alhora que redueix el nombre de dies d’atenció hospitalària i els costos associats. També s’ha suggerit el seu ús per al tractament d’altres malalties, a part de la MPOC, com ara la malaltia pulmonar intersticial, la hipertensió arterial pulmonar, la fibrosi quística i, fins i tot, amb finalitats pal·liatives..

Area Terapeutica

Sistemes d’administració d’oxigen

Tècnicament parlant, l’oxigen s’administra mitjançant els productes sanitaris adequats. En funció de les característiques del pacient, l’especialista en pneumologia estableix les dosis en termes de flux/minut i hores/dia, i decideix quin és el sistema d’administració més adequat. 

Vivisol ofereix tots els tipus diferents de solucions tecnològiques disponibles i que sol·liciten els especialistes. 

Contenidors d’oxigen mèdic líquid: es consideren la solució preferida per a pacients amb qualsevol nivell de mobilitat i velocitat de flux terapèutic, gràcies també al fet que permeten emmagatzemar grans quantitats d’oxigen mèdic en estat líquid i utilitzar unitats portàtils de gran capacitat, molt pràctiques. 

Concentradors fixos i portàtils: es consideren la solució perfecta per a pacients amb mobilitat mitjana-baixa o amb un flux terapèutic específic, ja que requereixen el subministrament d’electricitat per activar el procés que separa l’aire i administra l’oxigen. 

Dipòsits d'oxigen mèdic comprimit: són útils per a la teràpia a curt termini, ideals per a pacients que necessiten l’administració d’oxigen terapèutic durant breus períodes de temps. 

Productes sanitaris suplementaris: juntament amb els dispositius d’administració d’oxigen, els pacients també reben materials que normalment es prescriuen amb el dispositiu, incloses les cànules, màscares, catèters i humidificadors.